Duur van Coaching

Duur van Coaching


Duur van Coaching

De duur van Coaching is een traject van minimaal 3 maanden. Mocht er na dit traject behoefte zijn aan meer ondersteuning, is het uiteraard mogelijk het traject te verlengen. We hebben deze 3 maanden ook echt nodig om een basis te leggen en resultaten te genereren.


Coaching – Maand 1

Intakegesprek van 1,5 uur
Tijdens dit intakegesprek wordt het Intakeformulier uitvoerig besproken. We gaan kijken naar de huidige situatie en we gaan nieuwe doelen stellen. Uiteraard krijgt de deelnemer ‘huiswerk’ mee om uit te werken.

Het intakegesprek vindt plaats op locatie in Eindhoven.

Telefonische ondersteuning van 30 minuten
In de eerste maand zal er regelmatig telefonisch overleg plaatsvinden. In deze maand krijgt deelnemer max 30 min. telefonische ondersteuning.


Coaching – Maand 2

Coaching 1 uur
Tijdens dit gesprek wordt het ‘huiswerk’ uitvoerig doorgenomen en besproken. Aan de hand van het ‘huiswerk’ worden er nieuwe actieplannen gemaakt om volgende stappen te gaan nemen. Ieder coachingsmoment gaan we dieper het traject in om dichter bij het doel te komen.

Het gesprek vindt plaats op locatie in Eindhoven.


Coaching – Maand 3

Coaching 1 uur
Tijdens dit gesprek wordt ook het ‘huiswerk’ weer uitvoerig doorgenomen en besproken. Aan de hand van het ‘huiswerk’ worden er nieuwe actieplannen gemaakt om volgende stappen te gaan nemen. Ook nu gaan we dieper het traject in om dichter bij het uiteindelijke doel te komen.

Het gesprek vindt plaats op locatie in Eindhoven.


Coaching – Maand 4

Evaluatie 1 uur
Als afsluiting vindt er een evaluatiegesprek plaats op locatie in Eindhoven.

Tijdens de evaluatie worden de resultaten besproken en een plan gemaakt voor een langere periode.

De duur van Coaching is 3 maanden. Uiteraard is het altijd mogelijk om een traject voor een langere periode aan te gaan of extra coachingsgesprekken in te plannen. Dit kan tijdens een evaluatie besproken worden. Maar we gaan er vanuit dat deelnemer nu een sterke basis heeft en een lange periode vooruit kan.

Bekijk hier de kosten van de coaching voor de salon.

Opleiding Nagelstyliste