Cursusvoorwaarden

Cursusvoorwaarden


Aanmelding

Aanmeldingen dienen schriftelijk te geschieden door inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Telefonische aanmeldingen dienen alsnog via het inschrijfformulier bevestigd te worden.

Inschrijving

Zodra Nail Line Cosmetics b.v. een door u ondertekend inschrijfformulier heeft ontvangen is uw inschrijving definitief. Vervolgens wordt uw inschrijving door Nail Line Cosmetics b.v. aan u bevestigd.

Facturering en betaling

De cursustarieven staan vermeld in de Nail Line Cosmetics documentatie. Deze tarieven zijn exclusief 21% BTW. Lunch, koffie en thee zijn bij de tarieven inbegrepen, dit geldt alleen voor lesdagen. Bij trainingen zijn alleen koffie en thee bij de tarieven inbegrepen. De betaling dient 14 dagen vóór aanvang van de eerste cursusdag op de bankrekening van uw NLC locatie te zijn bijgeschreven. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.

Annulering

Indien een cursist binnen 15 werkdagen vóór aanvang annuleert, wordt 50% van het cursusbedrag berekend. Indien de cursist niet komt opdagen of halverwege stopt, wordt 100% van het cursusbedrag in rekening gebracht.

Cursustijden

De cursussen beginnen normaliter om 10.00 uur. Lunch is rond 12.30 uur en de afsluiting is rond 16.00 uur.

Aantal deelnemers

Per cursus wordt een maximum gesteld aan het aantal deelnemers, ten einde een persoonlijke begeleiding te kunnen garanderen. Nail Line Cosmetics behoudt zich het recht voor om cursussen waarvoor onvoldoende inschrijvingen zijn, af te gelasten, dan wel te verzetten naar een andere  datum. Nail Line Cosmetics zal evenwel niet aansprakelijk zijn mocht een cursus, om welke reden dan ook, welke buiten haar invloedssfeer ligt geen doorgang vinden.

Restitutie

Bij eventuele annulering door Nail Line Cosmetics van een complete cursus worden de reeds betaalde gelden gerestitueerd.

Auteursrecht

Het Hand- en Lesboek van Nail Line Cosmetics is auteursrechtelijk beschermd en artikelen daaruit mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, anderszins vermenigvuldigd of aan derden ter hand worden gesteld.

Opleiding Nagelstyliste